Naš Tim

U Srpskom socijalnom serivisu i saradnji, naš posao obavljamo s ljubavlju i entuzijazmom.

Kao etno-specifična organizacija, cilj nam je da stariji pripadnici srpske zajednice ostanu nezavisni u svojim životima i društvemo povezani sa ljudima sličnog kulturnog porekla kao i oni sami. Naši zaposleni, koji imaju stručnost u oblasti usluga u zajednici, kroz naše programe grupnih aktivnosti i individualne programe socijalne podrške, rade sa našim klijentima kako bi zadovoljili hihove individualne potrebe za brigom.

Naši volonteri imaju vitalnu ulogu u funkcionisanju organizacije. Oni neumorno podržavaju zaposlene u ispunjavanju potreba klijenata bilo kao volonteri socijalne podrške i/ili volonteri u kancelariji.

Ako ste zainterosovani da postanete naš volonter, pozovite 03 9356 4555.

Kliknite – Dvojezični priručnik za dobrovoljce