Naša misija

Naša misija je da podržimo i pomognemo pojedincima, njihovim starateljima i porodicama da se osnaže, da upoznaju svoja prava, odgovornosti, opcije i mogućnosti kako bi zadržali svoj samostalni život kod kuće i u zajednici i tako ostvarili svoj puni potencijal i opšte blagostanje.

Naša svrha

Da predstavljamo starije članove srpske zajednice i druge zajednice sa prostora bivše Jugoslavije pred svim nivoima vlasti i nevladinih tela u Australiji.

Da podstaknemo osećaj uklučenosti u australijsku multikulturalnu zajednicu.

Da pomognemo starijim stanovnicima Viktorije da dobiju informacije i podršku koja im je potrebna, da znaju svoja prava, odgovornosti, opcije i mogućnosti za njihovo blagostanje i srećno i aktivno starenje.