Naše vrednosti

Naša vizija je kulturno raznoliko harmonično društvo koje je pravedno i uključuje sve, bez obzira na godine, pol, veštine, socijalnu, obrazovnu i finansijsku situaciju, sposobnosti, etničku pripadnost i veru, i u kome se svi osećaju cenjeno, motivisano i ohrabljeno da doprinose.

Kliknite – Povelja o pravima starijih lica na negu