Policy Statement

Klijenti koji pristupaju našim uslugama imaju pravo na privatnost i njihova poverljivost se mora poštovati.

Prikupljamo informacije samo ako imamo saglasnost klijenta ili saglasnost ovlašćenog lica. Prikupljanje informacija je ograničeno potrebama programa Moja nega u starosti.

Podela informacija o klijentima drugim organizacijama/licima je uz saglasnost klijenta ili saglasnost ovlašćenog lica.